#

E-TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

Digitaaliset työhyvinvointipalvelut mahdollistavat työntekijöitten työhyvinvoinnin jatkuvan ja systemaattisen seurannan sekä kehittämisen. Käytössäsi on päivittäistä työhyvinvoinnin seurantaa varten ePulssi Instat Feedback -kysely sekä pitkäjänteiseen kehitystyöhön kattavat työilmapiiri- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt. Kaikki avaimet käteen -periaatteella toteutettuina ja yrityksesi tarpeiden mukaisesti suunniteltuina.

ePulssi

Haluatko olla läsnä työntekijöittesi jaksamisessa ja työtyytyväisyydessä entistä reaaliaikaisemmin? ePulssin avulla näet vaikka viikoittain miten työntekijöilläsi menee. Kuljet tekijöittesi rinnalla ja varmistat aidon dialogin avulla, että jokapäiväinen työhyvinvointi yrityksessäsi on kohdillaan.

Työhyvinvointia rakennetaan paitsi pitkäjänteisenä kehitystyönä, niin nopeana päivittäisenä toiminnan parantamisena. Asioihin puuttumalla. Nordicin ePulssi toimii Instant Feedback -periaatteella, jonka ansiosta saat työntekijöiltäsi nopeata palautetta työssäjaksamisesta ja työvireestä.

ePulssissa työntekijäsi saavat sähköposteihin/-puhelimiin linkin, joka johtaa ytimekkääseen HappyorNot -kysymyssarjaan, joilla varmennetaan tekijöidesi työvirettä ja jaksamista. Vastaukset koostuvat sinulle selkeinä graafisina koontiraportteina, josta näet nopeasti tilanteen kentältä ja pääset puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin nopeasti.

Kysely toteutetaan ePulssista sovitun taajuuden ja laajuuden mukaisesti, ja kysymyspatteristo laaditaan aina kulloisenkin tarpeesi mukaisesti.

Henkilöstötyytyväisyyskysely

Toteutamme asiakkaillemme heidän henkilöstöstrategioihinsa ja tavoitteisiinsa perustuvia työilmapiiri- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyitä. Kyselyissä mittaamme organisaatioiden, tiimien ja esimiesalueiden toimintaa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lähtökohtana on selvittää paitsi henkilöstötyytyväisyyttä, niin kirkastaa vastaajille yrityksen arvopohjaa ja toimintakulttuurin peruskiviä sekä osallistaa vastaajia mukaan työhyvinvoinnin kehitystyöhön.

Henkilöstökyselymme antaa yritykselle konkreettiset eväät, joilla seurata ja kehittää omaa johtamista, yrityskuvaa, työilmapiiriä ja osaamista. Kysely laaditaan osallistavaan muotoon, jolloin sillä myös rohkaistaan vastaajia antamaan omaa palautettaan ja miettimään yrityksen toimintakulttuurin välittymistä oman työn kautta.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyssä kartoitamme ensin yrityksen tavoitteet kyselylle, jonka perusteella laadimme kysymykset ja mittariston siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeita ja antaa vastaajille mahdollisuuden vaikuttaa itselleen tärkeisiin kysymyksiin. Määräaikaisten kyselyjen lisäksi mittaukset on mahdollista toteuttaa tarveperusteisesti esimerkiksi silloin, kun halutaan arvioida muutostilanteiden tai uusien käytänteiden vaikutuksia ja toteutumaa.

Valmis kysely toimitetaan asiakkaallemme joko suorana linkkinä eteenpäin omalle henkilöstölle toimitettavaksi tai tutkimusyksikkömme toimesta suoraan annettuihin vastaajasähköposteihin/-puhelimiin. Kyselyn tulokset puretaan ja analysoidaan askel askeleelta yhdessä asiakkaamme HR-puolen kanssa, jonka yhteydessä annetaan myös suositukset viestinnälle ja ehdotukset toiminnan kehittämiselle ja jatkotoimenpiteille.