Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Nordic Henkilöstöpalvelut Oy:n työnhakijarekisteri

Rekisterinpitäjä

Nordic Henkilöstöpalvelut Oy, 1831904-4, (jäljempänä Nordic)

Hämeenkatu 5 A, 5.krs

33100 TAMPERE

Henkilötietojen käsittelyt tarkoitus

Nordicin henkilöstöasioiden hoitaminen.

Rekisteröidyt henkilöt

Nordicin työnhakijat.

Rekisteröidyt tiedot

Henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, henkilötunnus ym.), aiempia työsuhteita koskevat tiedot (alkamispäivä, tehtävä ym.), koulutus- ja ammattitaitotiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääasiassa työnhakijalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain tarvittaessa ja tarpeellisilta osilta asiakasyrityksille.

Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä

Työnhakijarekisterin suojauksen periaatteet

Työnhakijarekisterin henkilötietoihin on pääsy Nordicin nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa kaapeissa.

Nordic Henkilöstöpalvelut Oy:n työsuhderekisteri

Rekisterinpitäjä

Nordic Henkilöstöpalvelut Oy, 1831904-4, (jäljempänä Nordic)

Hämeenkatu 5 A, 5.krs

33100 TAMPERE

Henkilötietojen käsittelyt tarkoitus

Nordicin työsuhdeasioiden ja niihin liittyvien työnantajavelvoitteiden hoitaminen.

Rekisteröidyt henkilöt

Nordicin työntekijät.

Rekisteröidyt tiedot

Henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, henkilötunnus ym.), työsuhdetta koskevat tiedot (alkamispäivä, tehtävät ym.), koulutus- ja ammattitaitotiedot, palkanlaskentatiedot (palkkaryhmä, rahapalkka, luontaisedut ym.), vuosiloma ym.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääasiassa työntekijältä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain tarvittaessa ja tarpeellisilta osilta. Näitä voivat olla. asiakasyritykset, eläkeyhtiö, vakuutusyhtiö, verottaja, työnantajaliitto ym.

Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

Työnhakijarekisterin suojauksen periaatteet

Työsuhderekisterin henkilötietoihin on pääsy Nordicin nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa kaapeissa. Työntekijöiden terveydentilaa koskevat tiedot säilytetään erillään muista henkilötiedoista.

Nordic Henkilöstöpalvelut Oy:n tuntikirjausrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nordic Henkilöstöpalvelut Oy, 1831904-4, (jäljempänä Nordic)

Hämeenkatu 5 A, 5.krs

33100 TAMPERE

Henkilötietojen käsittelyt tarkoitus

Nordicin työsuhdeasioiden ja niihin liittyvien työnantajavelvoitteiden hoitaminen.

Rekisteröidyt henkilöt

Nordicin työntekijät.

Rekisteröidyt tiedot

Henkilön nimi ja tiedot, missä asiakasyrityksissä henkilö on tehnyt töitä (milloin, kuinka paljon).

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään työntekijältä itseltään sekä asiakasyrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain tarvittaessa ja tarpeellisilta osilta asiakasyrityksille.

Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

Työnhakijarekisterin suojauksen periaatteet

Työsuhderekisterin henkilötietoihin on pääsy Nordicin nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa kaapeissa.